Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is het VeenLanden College voor school?

Een christelijke scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo. In de brugklas kennen we een aantal vormen. Er is een mavo/havo klas en een havo klas in Vinkeveen, en in Mijdrecht is er een mavo/havo klas, een havo/atheneum klas en een atheneum klas. Op deze manier zorgen we ervoor dat je het onderwijs krijgt dat bij je past en dat geen enkele weg wordt afgesloten.

Is het VeenLanden College een grote of kleine school?

In Mijdrecht tellen we op dit moment ongeveer 1400 leerlingen en in Vinkeveen zo’n 400 leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat we zowel de voordelen van een grote als van een kleine school in huis hebben. Alle moderne voorzieningen en activiteiten die een grote school zich kan veroorloven en een kleine veilige setting als dat beter bij je zou passen.

Hoe bepaalt de school in welke brugklas ik word geplaatst?

Dat gebeurt heel zorgvuldig. We houden daarbij rekening met het advies van de basisschool en van het leerlingvolgsysteem van de basisschool. De Cito of NIO toets is alleen nog een reflectie op dat advies.
Met de leerkracht van groep 8 van de basisschool onderhouden we persoonlijk contact. Zo weet je zeker dat je goed terecht komt. Mocht blijken dat het niveau niet bij je past, dan kun je altijd de overstap maken naar een andere brugklas. Dit komt maar heel weinig voor, maar niets is onmogelijk.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

Tijdens de introductiedagen leer je de school en de mensen kennen. Je zult zien dat je daarna bijna moeiteloos je weg kunt vinden. Met vragen of problemen kun je altijd terecht bij je mentor.

Hebben jullie lesuitval en tussenuren?

Op de eerste plaats proberen we die zoveel mogelijk te voorkomen, door goed te roosteren en te plannen. Veel buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd in de toetsperiode. Dan veroorzaken ze namelijk geen lesuitval. Gelukkig heeft het VeenLanden College op dit moment geen last van onoplosbare vacatures; dat scheelt veel lesuitval. In de eerste klas (en trouwens ook in de tweede) zijn tussenuren vaak nog goed op te lossen, omdat leerlingen dan nog geen keuzevakken hebben. Soms schuift de roostermaker met uren zodat je eerder uit bent of later kunt beginnen. Soms word je tijdens een uitgevallen lesuur opgevangen in het Open Leercentrum (OLC). Daar kun je aan opdrachten werken of je huiswerk maken. Ook kun je daar een toets inhalen die je hebt gemist omdat je ziek was.

Worden gemiste lessen ingehaald?

In de meeste gevallen niet. Het voortgezet onderwijs kent, in tegenstelling tot het basisonderwijs, niet de mogelijkheid een invalkracht in te zetten tenzij er sprake is van buitengewoon langdurige lesuitval voor een bepaald vak. Gelukkig nemen in veel gevallen collega’s waar voor hun langdurig zieke collega. We doen er in ieder geval alles aan om buitensporige lesuitval te voorkomen.

Welke vakken worden er gegeven in de eerste klas?

Voor alle brugklasleerlingen gelden de volgende vakken: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuur- en gezondheid, techniek, lichamelijke opvoeding, muziek, drama en beeldende vorming. Daarnaast heb je iedere week een studieles en een mentoruur van je mentor. In de mavo/havo, havo en havo/atheneum brugklassen volg je een uur Entreprenasium en in de atheneumklassen een uur Anglia.

Moet je dan niet elke dag een enorm zware rugzak meezeulen?

Soms, maar alle leerlingen hebben een kluisje. Dus een deel van je spullen kun je daar kwijt, zodat je er niet de hele dag mee hoeft te lopen. Tijdens de pauzes pak je gewoon de spullen uit je kluis die je nodig hebt tot de volgende pauze.

Welke dingen doen ze bij jullie extra?

Te veel om op te noemen. We hebben een heleboel activiteiten, zoals de jaarlijkse talentenjacht en de musical waar je aan mee kunt doen. Je moet natuurlijk wel auditie doen voor deze activiteiten. Verder hebben we sporttoernooien, er worden feesten georganiseerd, excursies gemaakt, musea en voorstellingen bezocht en nog veel meer. Kijk maar eens rond op de website, dan kun je de sfeer vast een beetje proeven.

Het is dus geen saaie school?

Nee, absoluut niet, wel een school voor kinderen die hun diploma willen halen en daar hard voor willen werken.

Hebben jullie een kantine?

Ja, we hebben een kantine waar je eten en drinken kunt kopen, zoals tosti’s of een broodje gezond. Ook staan er automaten in de school met versnaperingen.

Ik ben op kamp met groep 8 als er kennismaking is. Wat nu?

Laat het ons even weten, dan sturen we gewoon de informatie naar je huis, zodat je toch voor de zomervakantie vast een idee krijgt van je nieuwe klas.

Ik wil graag bij mijn beste vriend(in) in de klas, kan dat?

We houden natuurlijk altijd rekening met je wensen. Of je bij je beste vriend in de klas komt, hangt van een paar factoren af, bijvoorbeeld starten jullie op hetzelfde niveau? Ook proberen we vaak leerlingen uit dezelfde gemeenten bij elkaar te plaatsen, zodat je nooit alleen hoeft te fietsen. Maar geen zorgen, je zult ook heel snel nieuwe vrienden maken.

Ik ben dyslectisch. Houden ze daar op school rekening mee?

Op het VeenLanden College werkt een coördinator leerproblematiek. Deze coördinator houdt zich bezig met het signaleren van dyslexie en ondersteunt leerlingen die dyslexie hebben. Ook hebben wij op school een aantal belangrijke afspraken gemaakt met verlichtende maatregelen voor leerlingen die dyslexie hebben.

Als ik niet zo goed ben in een vak, kan ik dan hulp krijgen?

Ja, dat kan. In Mijdrecht en in Vinkeveen kennen we de huiswerkklas. In Vinkeveen hebben we Keuzewerktijd en kun je iedere week inschrijven voor een hulples bij een vak of docent naar keuze.

Hebben jullie computers in de klas?

Elke locatie heeft computerlokalen en/of laptopkarren en ook in het Open Leer Centrum (OLC) staan laptops waar je op kunt werken. Je krijgt een wachtwoord voor het schoolnetwerk, Magister (elektronische leeromgeving en cijfers) en je school e-mail.

Hoeveel verschillende lesuren heb je op een dag?

Als je 32 lesuren per week hebt, heb je minimaal 6 of 7 lesuren per dag. Sommige lesuren zijn blokuren (2 uur achter elkaar). Dit geldt bijvoorbeeld voor lichamelijke opvoeding (gymnastiek) en techniek. Je hebt nooit meer dan 9 lesuren op een dag, dan ben je van 8.15 uur tot 16.05 uur op school.

Hoe lang duurt een les?

Een lesuur duurt 45 minuten. Tijdens een schooldag heb je twee korte pauzes van 20 minuten en lunchpauze van 30 minuten.

Heeft de school veel contact met mijn ouders?

Aan het begin van elk leerjaar is er een ouderavond waar ouders worden geïnformeerd over wat er tijdens het schooljaar te gebeuren staat. Tijdens die avond kunnen ze ook kennis maken met de mentor. Dan zijn er twee momenten in het jaar dat je ouders met vakdocenten kunnen spreken naar aanleiding van je resultaten. Verder kent elk leerjaar een klankbordgroep voor ouders (én voor leerlingen), zodat we goed op de hoogte kunnen blijven van wat er leeft bij leerlingen en hun ouders. Ook hebben we veel hulp van ouders bij activiteiten. Natuurlijk hoeven je ouders niet te wachten op deze contactmomenten. Wanneer ze vragen hebben kunnen ze de mentor of docenten altijd mailen. Kortom, we werken als school graag samen met je ouders.

Hoe is de aansluiting Vinkeveen – Mijdrecht bij de overstap van havo 3 naar havo 4?

Dat is over het algemeen geen probleem. Leerlingen merken soms wel dat de aanpak van het onderwijs iets verschilt. Dat heeft meer te maken met het verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw, dan dat dit door de locatie wordt veroorzaakt. Op elke school geldt dat er in de bovenbouw op een andere manier gewerkt wordt dan in de onderbouw.

Hoe zit het met de overstap van mavo 4 naar havo 4?

Wanneer je wilt overstappen moet je bewust zijn van de volgende verschillen:

  • tempo ligt hoger
  • er wordt meer theorie aangeboden
  • er is meer diepgang van de behandelde stof
  • er wordt minder uitleg gegeven
  • er moeten meer verslagen en opdrachten gemaakt worden
  • het schoolexamen omvat grotere stukken stof
  • er moet veel zelfstandig gewerkt worden

Vind je dat alles een uitdaging dan zal het vast wel lukken. Je decaan kan je alles vertellen over de doorstroomvoorwaarden.