Rekentoets

Alle leerlingen maken de rekentoets.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het atheneum telt het resultaat van de rekentoets mee voor het behalen van het diploma. Voor vmbo basis/kader, mavo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.
Atheneum-leerlingen moeten schooljaar 2016-2017 minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Bovendien komt de rekentoets in de kernvakkenregeling te staan.

Meer informatie over de rekentoets is terug te vinden op www.examenblad.nl en in de “rekentoets flyer” gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.