Inschrijven

 • Een leerling kan zich maar op één school voor voortgezet onderwijs aanmelden.  Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld adviesformulier uit Onderwijs Transparant dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld en de toegangscode tot het OKR. U dient dit formulier te ondertekenen.
 • Voor leerlingen die buiten de POVO-procedure (zie hieronder) vallen geldt bij het inschrijven dat ze een officieel formulier met het basisschooladvies moeten kunnen overleggen.
 • Om een inschrijving compleet te maken dient er bij de inschrijving ook een inschrijfformulier van het VeenLanden College te worden ingeleverd. Deze kunt u hieronder downloaden, indien niet voorhanden op de basisschool van uw kind.
 • De eerste inschrijfronde is op woensdag 14 maart 2018 in Mijdrecht, op donderdag 15 maart 2018 ’s middags in Mijdrecht en ’s avonds in Vinkeveen en op vrijdag 16 maart 2018 in Vinkeveen. Download de informatie m.b.t. de inschrijving en het inschrijfformulier brugklassen 2017-2018.
 • De tweede inschrijfronde is van 12 t/m 14 april 2017, voor beide locaties in Mijdrecht. U kunt met de administratie bellen om een afspraak te maken.
 • Wij stellen een uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie zeer op prijs, maar omdat daar kosten aan verbonden zijn, kunnen we dat niet verplicht stellen.
  Een kopie van een paspoort of identiteitskaart is ook toegestaan. Let er in dat geval op dat de volgende gegevens erop staan:

  • burgerservicenummer van uw kind;
  • volledige geboortenaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum en plaats.
 • Vergeet u bij het kopiëren van een identiteitskaart niet ook de achterkant te kopiëren indien daar nog namen vermeld staan. Ook willen wij het graag op A4 formaat (en niet uitgeknipt op het formaat van een identiteitskaart).

Tijden:

 • Datum              Tijd                    Locatie
 • 14 maart      16.00-17.30            Mijdrecht
 • 14 maart      19.00-20.30            Mijdrecht
 • 15 maart      16.00-17.30            Mijdrecht
 • 15 maart      19.00-20.30            Vinkeveen
 • 16 maart      16.00-17.00            Vinkeveen

U kunt naar keuze inschrijven in Mijdrecht of Vinkeveen, ongeacht de locatie van plaatsing.

Checklist bij de inschrijving

 • Het adviesformulier van de basisschool, ondertekend door de ouder, voor onze toegang tot het Onderwijskundig Rapport in Onderwijs Transparant.
 • Overzicht van het LVS (leerlingvolgsysteem) van groep 6, 7 en 8.
 • Het VeenLanden College inschrijfformulier.
 • Uittreksel Gemeente Basisadministratie of een kopie van het identiteitsbewijs.
 • Indien van toepassing onderzoeksrapport van bijvoorbeeld dyslexie, ADHD.
 • Een recente pasfoto.

Meer informatie over de POVO-procedure kunt u elders op onze website vinden.

Leerlingen met een onderwijsbehoefte voor extra ondersteuning
Heeft uw kind meer ondersteuning nodig, ga dan in een vroeg stadium met de basisschool in gesprek over de begeleiding in dit proces. Informeer ons tijdig wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Meer informatie over passend onderwijs/zorg kunt u vinden onder de knop “Ouders”.

11896095_940635082665364_5531450781664892648_n

POVO-procedure
Het VeenLanden College onderschrijft de afspraken die zijn gemaakt in de POVO- procedure van het Samenwerkingsverband VO Utrecht-West. Die afspraken gaan over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Belangrijke factoren van deze overgang zijn een goede overdracht van gegevens tussen de scholen en aandacht voor de plaatsing op het goede niveau.

De overstap van de leerling begint bij de basisschool. De basisschool geeft een leidend advies, gebaseerd op de leerprestaties van de leerling gedurende een aantal jaren. Daarnaast spelen factoren als werkhouding, motivatie en ondersteuning een belangrijke rol. Het advies van de basisschool wordt onderbouwd in een Onderwijskundig Rapport (OKR) en ingevoerd in het digitale systeem van Onderwijs Transparant. Via Onderwijs Transparant krijgt u van de basisschool een schriftelijk adviesformulier. Op dit formulier staat een toegangscode voor het Onderwijskundig Rapport (OKR) van uw kind. U ondertekent dit formulier en bij de inschrijving levert u het formulier bij ons in, zodat wij toegang hebben tot het OKR.