Naar de brugklas in 2018

Het voortgezet onderwijs betekent voor de brugklassers in allerlei opzichten een nieuwe start waarnaar met spanning en enthousiasme wordt uitgekeken. Veel leerlingen moeten eerst even wennen: langere reistijd, elk uur een andere docent, geen eigen lokaal, nieuwe vakken, een tas met boeken, een rooster en meer huiswerk.

Wij doen er als school alles aan om de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Zo kunnen de leerlingen uit groep 8 op allerlei manieren vast kennismaken met de school.

Denk bijvoorbeeld aan de sportmiddag in november, onze open avonden in januari, de lesmiddag in februari waarvoor de achtstegroeper zich op kan geven tijdens de open avonden. In juni volgt er dan nog een kennismakingsmiddag met de nieuwe klas.
Bij aanvang van het schooljaar zijn er drie introductiedagen waarbij de nieuwe brugklassers de gelegenheid krijgen aan hun nieuwe school te wennen en hun klasgenoten beter te leren kennen. Meer informatie is te vinden in onderstaande brochure.