Onderwijs in de brugklas

In de brugklas maken leerlingen kennis met het leven op de middelbare school. Allereerst zijn er natuurlijk de lessen en nieuwe vakken, zoals bijvoorbeeld Engels, Frans, wiskunde, techniek, natuur en gezondheid, beeldende vorming en drama. Daarnaast bieden wij ze veel educatieve programma’s, sport- en cultuuractiviteiten. Voorbeelden van die programma’s zijn het Entreprenasium, de Vecon Business School, Anglia Masterclass, Delf, Sportklas en Science. Over al deze programma’s kunt u meer te weten komen door op de knoppen te klikken.

Lestijd
In Mijdrecht wordt een docent die afwezig is vervangen door een andere docent of de leerling gaat naar het Open Leercentrum (OLC). Daar gaat de leerling met de stof aan de slag door middel van internetopdrachten of werkt aan het huiswerk. Bij de Go-klassen worden afwezige docenten vervangen.
Behalve les in school hebben de leerlingen ook les buiten school. Er zijn diverse excursies gepland in de brugklas, bijvoorbeeld naar Blijdorp, Schiphol en de bloemenveiling in Aalsmeer.

De mentor
Voor de brugklasser is de belangrijkste contactpersoon op school de mentor. De mentor is het centrale aanspreekpunt in de school voor zowel de leerling als de ouder. De mentor begeleidt de groep, stimuleert activiteiten, bemiddelt bij conflicten, begeleidt zo nodig individueel, onderhoudt contact met de ouders en houdt de vorderingen van de leerlingen bij.

De huiswerkklas
Het doel van de huiswerkklas is plaats te bieden aan leerlingen die thuis het huiswerk slecht kunnen maken of leren. De huiswerkklas is ook bedoeld voor leerlingen die slechte resultaten halen en mogelijk hulp nodig hebben bij een goede strategie. Tevens biedt het een beperkte mogelijkheid tot het stellen van vragen aan vakdocenten. De huiswerkklas is voor alle leerlingen van het VeenLanden College. De leerling kan gebruik maken van de huiswerkklas voor één, twee, drie of vier middagen per week, in Mijdrecht van 13.35 tot 16.30 uur en in Vinkeveen op ma, wo en do van 13.35 tot 15.20 uur en op di van 14.35 tot 16.05 uur. Meer informatie over de huiswerkklas kunt u vinden onder de knop “Ouders/Passend onderwijs en zorg/Huiswerkklas”.

Afkortingen van vakken
Omdat ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de brugklassen zich soms afvragen welke afkortingen er o.a. voor vakken gebruikt worden, vindt u hier een overzicht van veelgebruikte afkortingen in het rooster en in magister.