Science

Hoe doe je een onderzoek? Hoe maak je een experimentele opstelling? Hoe doe je een experiment en hoe doe je dat goed? Leerlingen uit de brugklas die belangstelling hebben voor uitvinden, wetenschap en onderzoek kunnen zich opgeven voor deelname aan de Science-klas. In groepsverband houden leerlingen van de mavo, havo en atheneum zich bezig met alledaagse en minder alledaagse problemen uit de maatschappij. Daarbij experimenteren ze met onderwerpen die een beroep doen op hun inventiviteit, flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen.
Leerlingen gaan samen met bedrijven, hogescholen en universiteiten aan de slag met onderwerpen als ‘De stand van de Toekomst’ en ‘Robotica’. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en inzichten zullen zij in staat zijn om tot inventieve, gekke en verrassende resultaten te komen.

Heb je interesse? Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier. Dan word je verwacht op de intakemiddag op woensdag 28 maart 2018.

Foto Science             Science logo

In onderstaande folder is hierover meer informatie te vinden.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]