Ouderraad

De ouderraad bestaat momenteel uit 8 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De ouderraad streeft ernaar een evenwichtige keuze te maken uit ouders van leerlingen van de locaties Mijdrecht en Vinkeveen. De ouderraad behartigt bij bestuur en schoolleiding de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar vergaderd. De ouderraad organiseert elk jaar een thema-avond over een actueel onderwerp.

De leden van de ouderraad zijn:

  • Mevr. C. Antonioli (lid)
  • Mevr. Y. Bakker (lid)
  • Dhr. P.P. Geurten (lid)
  • Dhr. P. Hendrikx (lid)
  • Dhr. M. Hoornweg (lid, tevens MR-lid)
  • Dhr. R. Janssen (lid)
  • Mevr. E. van Leeuwen (lid)
  • Mevr. J. Schalkwijk (lid)
  • Mevr. B. Tweehuijsen (lid, tevens MR-lid)
  • Mevr. A. Vijselaar (VZ)

De OR heeft een eigen e-mailadres: ouderraad@hetvlc.nl.

Nieuwe ouderraad-leden gezocht!

Voor het nieuwe schooljaar is de ouderraad op zoek naar nieuwe leden, met name naar ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen op de locatie in Vinkeveen, zodat er voldoende spreiding is over de twee locaties.

Heeft u opmerkingen, of bent u van mening dat de ouderraad van bepaalde zaken op de hoogte moet worden gesteld, of wilt u zich aanmelden als lid? Stuurt u dan een mail naar ouderraad@hetvlc.nl. Ook kunt u via dit adres de notulen van een ouderraadvergadering opvragen.

Jaarverslag