Schoolvakanties

Overzicht vakanties schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie maandag 16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017
Kerstvakantie maandag 25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018
Voorjaarsvakantie maandag 26-02-2018 t/m vrijdag 02-03-2018
Paasweekend vrijdag     30-03-2018 en maandag 02-04-2018
Meivakantie vrijdag     27-04-2018 t/m vrijdag 11-05-2018
Pinksteren maandag 21-05-2018
Zomervakantie maandag 16-07-2018 t/m 24-08-2018

De data voor de zomervakanties zijn wettelijk vastgesteld. De rijksoverheid geeft voor de overige vakanties adviesdata af. Vanwege een wetswijziging is vanaf 2014 de zomervakantie ingekort van 7 naar 6 weken.

Het vakantierooster op het VLC is conform het advies van de gemeentelijke commissie vakantiespreiding. Alle scholen in De Ronde Venen volgen het advies zoveel mogelijk op. Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente De Ronde Venen.

Op het VeenLanden College wordt het gemeentelijk advies voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad waarna het vakantierooster definitief wordt vastgesteld. Dit betekent ook dat schoolvakanties in andere gebieden op andere dagen kunnen vallen. De leerplichtwet kent nauwelijks de mogelijkheid van vrije dagen buiten de schoolvakanties. In het algemeen wordt er dan ook geen toestemming gegeven voor vakanties buiten bovenstaande data. Ouder(s)/verzorger(s) die ook kinderen hebben in het basisonderwijs of op andere scholen voor voortgezet onderwijs worden dringend verzocht daarmee rekening te houden bij het maken van vakantieplannen.