Leerproblematiek

Voor wat betreft leerproblematiek hebben wij een voorkeur om ondersteuning aan te bieden in de klas. Leerlingen die uitvallen op het gebied van leren bieden wij ondersteuning en streven wij ernaar het onderwijs zo passend te maken dat zij niet worden belemmerd in hun onderwijsproces.

Binnen het VeenLanden College maken wij onderscheid tussen een tweetal groepen:

  • leerlingen met een diagnose op het gebied van leren (o.a. dyslexie, dyscalculie);
  • leerlingen zonder een diagnose op het gebied van leren.

Voor beide groepen tracht het VeenLanden College een passend antwoord te hebben op hulp- c.q. begeleidingsvragen.

Meer informatie over dyslexie kunt u vinden in dit boekje.

U kunt contact opnemen met de leerlingbegeleiding door te e-mailen naar leerlingebegeleiding@hetvlc.nl.