Getalenteerde leerlingen

Op het VeenLanden College zitten ook leerlingen met bijzondere talenten op het gebied van bijvoorbeeld sport of muziek. Het kan zijn dat getalenteerde leerlingen door intensieve training of oefening problemen tegenkomen met hun werk in de school. Om deze leerlingen specifiek te kunnen begeleiden is daarom in de school een docent aangesteld, waarmee schoolproblemen besproken kunnen worden. In die gevallen kunnen leerlingen een beroep doen op de heer E. Hoogstad (e-mail hst@hetvlc.nl).

Leerlingen die in het vorige schooljaar van een regeling gebruik hebben gemaakt, moeten in overleg met de heer Hoogstad een regeling voor elk nieuw schooljaar afspreken.