Passend Onderwijs

passend onderwijsPassend onderwijs op het VeenLanden College

De wet op Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Dit betekent dat de docenten vanuit hun ervaring en expertise meedenken over de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft het VeenLanden College een aantal maatregelen getroffen.

Meer informatie kunt u vinden op rijksoverheid.nl