Pesten op school

Plagerijen komen overal voor, maar wanneer plagen tot pesten wordt lijden leerlingen daaronder. Om aan te geven dat wij dat op school niet willen, geven we in de brugklas een aantal specifieke lessen waarin plagen en pesten centraal staan. In de schoolafspraken wordt ook op pesten gewezen. Van docenten, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen verwachten we dat ze pestgevallen bij de mentor melden. Wij streven ernaar een pestvrije school te zijn. Voor tips voor leerlingen over veilig internetten en digitaal pesten, klik hier.