Trajectum

Trajectum op het VeenLanden College

Het Trajectum is opgezet vanuit het VeenLanden College voor beide locaties. Het doel is om de leerling, bij achterstand of andere leerproblemen te helpen de draad weer op te pakken. Het gaat hier bijvoorbeeld om problemen die zijn ontstaan naar aanleiding van een langdurige ziekte, problematiek op het gebied van leren of gedrag of andere zaken die het leren belemmeren. De leerling komt in aanmerking voor dit traject nadat uit evaluatie blijkt dat de leerling onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de reguliere setting. De leerling wordt in voorkomende situaties gekoppeld aan een trajectbegeleider die de leerling en de docenten ondersteunt in het aanbieden van een passend antwoord op de onderwijsbehoefte van de leerling.
Bij het gehele proces worden ouders betrokken en er wordt een individueel ontwikkelplan opgesteld om gerichte afspraken te kunnen vastleggen. Het doel van het ontwikkelplan zal gericht zijn op het versterken van de competenties en vaardigheden van de leerling en het versterken en/of herstellen van de onderwijskundige relatie. .

Informatie over het Trajectum kunt u aanvragen bij de teamleider.