Leerlingbegeleiders

Als leerlingen bij bijzondere problemen vertrouwelijke hulp nodig hebben, kunnen ze praten met de leerlingbegeleider. In zo’n 2 tot 4 gesprekken helpt de leerlingbegeleider de leerling met het zoeken naar een oplossing.

Locatie Mijdrecht:

Locatie Vinkeveen:

  • mw. J.J. Bots                     btj@hetvlc.nl

Belangrijke adressen en nummers:
De volgende nummers kun je bellen als je speciale hulp zoekt.
Voor vragen over je gezondheid kan je altijd een (telefonisch) gesprek aanvragen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige op het CJG aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht. 033-46 000 46. (Bereikbaar van ma-vr van 8.00 tot 17.00 uur) of een mailtje sturen naar adeboer@ggdru.nl

Hulp bij depressieve klachten 0900 0113
(als je het even echt niet meer ziet zitten)
www.113online.nl/

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 0800 2000
www.vooreenveiligthuis.nl

Kindertelefoon (tot en met 18 jaar) 0800 0432
www.kindertelefoon.nl

http://www.infovoorjou.nl(algemene informatie over van alles)

www.kro-ncrv.nl/uitdekast (uit de kast komen)

www.infovoorjou.nl/relaties-seks/homo-lesbisch-of-bi/uit-de-kas-komen.nl

Voor specifieke problemen kan ook contact worden opgenomen met de schoolarts van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht:

GGD Midden Nederland
Mevrouw A. Hoevenaars,
arts M&G
T 03 34 60 00 46/06 47 83 63 62

mevrouw A. de Boer,
jeugdverpleegkundige
T 03 34 60 00 46/06 12 43 15 60
E adeboer@ggdru.nl
www.cjgderondevenen.nl

Indien nodig kan de externe vertrouwenspersoon worden geraadpleegd:

Wilt u vertrouwelijke zaken bespreken met iemand buiten de school om, neem dan contact op met onze externe vertrouwenspersoon.

Binnen Cederverband is mw. drs. H. de Jong de externe vertrouwenspersoon.
T 06-25024555
E info@heleendejongadvies.nl