ZorgOndersteuningsTeam (ZOT)/ Groot Overleg

De school organiseert het ZOT om deskundigen in de school te halen en mee te laten denken over het Ontwikkelings-Perspectief-Plan (OPP) van de leerling.
Ook kan er een aanvraag voor groot overleg worden gedaan bij het samenwerkingsverband om extra ondersteuning aan te vragen of een doorverwijzing naar een andere voorziening.

Daarnaast kan het VeenLanden College deelnemen aan een gemeentelijk casusoverleg georganiseerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin