Zorgcoördinatoren

Om de leerlingbegeleiding en de verwijzing naar buitenschoolse zorg beter op elkaar af te stemmen en te coördineren, zijn er een zorgcoördinatoren aangetrokken. Leerlingen die problemen hebben op cognitief dan wel op sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor doorverwezen worden naar de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator heeft binnen de school de taak om al het begeleidingsaanbod dat in de school wordt aangeboden te coördineren en eventueel ouders door te verwijzen naar een extern zorgaanbod. Daarnaast adviseert zij teamleiders, mentoren en docenten over de leerlingbegeleiding.

De zorgcoördinatoren zijn:
Joyce Heijlaerts
Natalie Mulder

U kunt contact opnemen met de zorgcoördinatoren door te mailen naar leerlingbegeleiding@hetvlc.nl.