Afdelingen

Op grond van het advies van de basisschool wordt de leerling in een van de brugklassen geplaatst. Er zijn dit jaar vier brugklassen.

Locatie Vinkeveen

  • Reguliere brugklassen mavo/havo.
  • Gepersonaliseerd Onderwijs (GO brugklassen)

Locatie Mijdrecht

  • Brugklassen, met mavo, mavo/havo, havo, havo/atheneum en atheneum-niveau.
  • In de combi-klassen wordt op het hoogste niveau les gegeven.

In de brugklas willen we recht doen aan verschillen, aansluiten op mogelijkheden van de leerlingen en leerlingen uitdagen op alle niveaus

Om te determineren en uit te dagen, vindt er differentiatie plaats, te vinden op diverse niveaus. Dit gebeurt op het gebied van tempo, uitleg, lesstof, toepassing van vaardigheden, toetsen en opdrachten.

Mavo

De opleiding duurt 4 leerjaren. De leerjaren 1 en 2 zijn algemeen voorbereidende jaren. In het 3e leerjaar volgen de leerlingen vakken van het gemeenschappelijke deel, vakken die behoren bij de gekozen sector en nog vakken in het vrije deel. Na het 3e leerjaar wordt dit aantal vakken verdiept tot een sectorgericht pakket van 7 vakken. Het gekozen vakkenpakket vormt een eenheid van vakken die de leerling gericht voorbereidt op het middelbaar beroepsonderwijs. Een goede leerling kan ook doorgaan op de havo-afdeling, waarin zijn/haar pakket van vakken optimaal gericht is op doorstroming in een profiel van de havo-afdeling. In de mavo-afdeling is het schoolexamen gespreid over het 3e en 4e leerjaar. Het centraal schriftelijk eindexamen vindt plaats aan het einde van het 4e leerjaar. Is het diploma gehaald, dan is de weg open naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Havo

De opleiding duurt 5 leerjaren. Aan het einde van het derde jaar kiest de leerling een profiel, dat hem de gelegenheid geeft door te stromen naar een door hem gekozen richting in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Naast het profiel kiest de leerling tenminste één examenvak in de vrije ruimte. De leerling heeft in havo 4-5 de vakken uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en uit de vrije ruimte. Om die keuze voor te bereiden, is er het hele derde jaar begeleiding van de decaan. Is het diploma gehaald, dan is de weg open naar het HBO. In de havo-afdeling is het schoolexamen gespreid over de leerjaren 4 en 5. Het centraal schriftelijk examen vindt plaats aan het einde van het 5e leerjaar.

Atheneum

Het atheneum telt 6 leerjaren. Aan het einde van het 3e leerjaar kiest de leerling een profiel en daaraan gerelateerde vakken in de vrije ruimte. In het 4e, 5e en 6e leerjaar volgt de leerling vakken van het verplichte gemeenschappelijk deel, het profieldeel en gekozen vakken in de vrije ruimte. Naast deze vakken kan elke leerling zich verdiepen bij Anglia (Engels), Delf (Frans) en/of Vecon (o.a. boekhoudexamen, management & organisatie en economie). Het schoolexamen is gespreid over de leerjaren 4, 5 en 6.
Bij elk leerjaar wordt er een PTA (programma van toetsing en afsluiting) uitgedeeld waarin het hele schooljaar en de cijferopbouw beschreven staat. In het examenjaar gaat elke leerling met wetenschappelijk onderzoek aan de slag in de vorm van het profielwerkstuk.