Overstap- en doorstroommogelijkheden

Als dat voor een leerling mogelijk of wenselijk is, kan aan het eind van een schooljaar worden overgestapt naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van atheneum 3 naar havo 4. In uitzonderlijke gevallen kan een overstap ook plaatsvinden tijdens het schooljaar. Overleg tussen school en betrokkenen is in alle gevallen vanzelfsprekend. Mavo-gediplomeerden kunnen doorstromen naar havo 4 en havo-gediplomeerden naar atheneum 5. Goede resultaten en positieve adviezen zijn uiteraard voorwaarden voor succes. Ook over deze doorstroomroute vindt altijd overleg plaats in verband met eisen voor toelating. Hieronder informatie als je al op het VeenLanden College zit:

Leerlingen die van een andere school komen en tussentijds op het VLC instromen (zij-instromers), worden verzocht het volgende bij ons in te leveren :

  • Het VLC overdrachtsformulier zij-instromers. Het formulier moet worden ingevuld door de afleverende school.
  • Het VLC aanmeldingsformulier zij-instromers 2017-2018. Dit formulier kunt u aanvragen bij de teamleider.
  • Kopie ID/uittreksel basisadministratie.
  • Pasfoto.
  • Eventuele testen/rapporten/verklaringen e.d.

Contactgegevens VeenLanden College/teamleiders:

  • VeenLanden College Mijdrecht    (0297) 283459
  • VeenLanden College Vinkeveen  (0297) 261514

Teamleiders locatie Vinkeveen:

  • Mevr. M. Hoohenkerk: alle Go-klassen 1e en 2de jaar (hhk@hetvlc.nl)
  • Mevr. H. van Anken: mavo 2-3, havo 2-3 en mavo 4 (ank@hetvlc.nl)

Teamleiders locatie Mijdrecht