PTA/PTO/SWS/PWS/CE

Inhoud

Op deze pagina zijn de overzichten met betrekking tot PTA’s, PTO’s,  profielwerkstukken, sectorwerkstukken en het centraal examen te vinden. Het VeenLanden College doet haar best om alle stukken zo up-to-date mogelijk te houden. Twijfelt u aan de correctheid van de documenten, neem dan contact op met de betreffende vestiging.

PTA

Erratum 

PTO

PWS/SWS

STAGEBOEK

Centraal examen

Informatie over het centraal examen is ook te vinden op de website van DUO.